• LinkedIn - Gray Circle
  • BNG Facebook
  • BNG - english

ČESKO-RUSKÉ OBCHODNÍ FORUM

Zástupci společnosti BNG Group se aktivně účastnili v hlavním městě Ruské federace v Moskvě již tradičního mezinárodního potravinářského veletrhu PRODEXPO 2020. Navzdory tomu, že od roku 2014 platí v Rusku embargo na dovoz především mléčných a masných potravinářských výrobků z EU, je na tamním trhu o tento typ produktů ze zemí EU stále silný zájem. Kontrakty na spolupráci domluvila společnost BNG Group hned pro tři české firmy a o dalších se aktivně jedná. Cílem prezentace 15 českých společností v Rusku byla možnost proniknout na ruský trh, který je pro české firmy pořád velmi perspektivním exportním trhem.

Projekt Česko-Ruské obchodní fórum tak bude navazovat na rozběhnuté aktivity BNG Group v Ruské federaci. V rámci budování obchodních vztahů se podařilo zástupcům BNG Group zesílit své vztahy a kontakty a to například se Svazem nezávislých sítí Ruské federace. Cílem projektu Česko-Ruského obchodního fóra tak bude uspořádání podobného setkání se zástupci ruských firem v Česku, a to pod záštitou právě společnosti BNG Group. Během tohoto fóra, které je plánováno na druhou polovinu roku 2021 (záležet bude na vývoji epidemiologické situace jak Evropě, tak i v Rusku), budou představeny české firmy a produkty ruským obchodním partnerům a naopak. Vedle toho bude připravena i prohlídka několika výrobních závodů, vybraných obchodních řetězců a další zajímavý program.

HERUS a spolupráce v oblasti paletového hospodářství

BNG Group začala nově spolupracovat se společností HERUS, jejíž hlavním polem působnosti je zajištění kompletního profesionálního a kvalitního servisu v paletovém hospodářství pro svoje klienty. Své služby společnost HERUS nabízí 25 let a jejím hlavní cílem je spokojený zákazník, pro kterého není paleta obtěžující věcí, ale naopak pomocník, který jim šetří peníze a nemají s nimi zbytečné problémy ani vícenáklady. Vedle toho se firma snaží klást důraz i na poradenství a vzdělávání svých zákazníků a také na oblast ekologie.

BNG Group ve společnosti HERUS našla kvalitního partnera, na kterého se může spolehnout a nabídnout tak jeho služby i svému širokému portfoliu klientů. A škála spolupráce je opravdu široká - od třídění vrácených palet, jejich přebírkou, případně opravou, přes řešení paletových kont, řešení často komplikovaného stahávání palet od obchodních řetězců a řadu dalších činností. Spolupráce obou firem je rozšířena také o služby DDD (deratizace, dezinfekce a dezinsekce), kterou nabízí dceřinná společnost BNG DDD, s.r.o.

ICE ARENA SLOVÁCKO

Záměrem projektu ICE ARENA SLOVÁCKO (dále jen "IAS") je výstavba zimního stadionu ve městě Uherské Hradiště, který by měl nahradit současný městský zimní stadion. V rámci tohoto projektu, jehož provoz by mohl být spuštěn od roku 2022/2023, by byly vybudovány dvě kryté ledové plochy využitelné jako víceúčelové haly, hlediště s kapacitou až 180 míst k sezení a 250 míst ke stání, půjčovna bruslí, obchod se sportovním zbožím, restaurace, fitness centrum, sauna a solárium a parkoviště s kapacitou až 50 míst. 

IAS by dával možnost využití nejen pro školy, školky a další zájmové organizace v rámci širokého okolí Uherského Hradiště, ale také pro hasiče, policisty, realizováno by bylo bruslení pro veřejnost, dále by byl areál využíván HC Uherské Hradiště, Klubem krasobruslení Uherské Hradiště, pro pořádní speciálních hokejových kempů pro profesionální hokejové kluby a to nejen v rámci Česka, ale v rámci celé Evropy, ale také pro amatérské hokejové kluby i hokejové ligy a speciální hokejové školy (např. Pavelec, Bukač, atd.). 

MEDIPOINT®

Pod značkou MEDIPOINT® přichází na český trh první skutečně funkční systém pro exkluzívní a řízený přímý prodej vybraných vyhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy mimo lékárenský segment. Reaguje tak na požadavky zákazníků rozšířit prodej vybraných, volně prodejných léků mimo toto tradiční prodejní místo. Zákazníci tak nejsou odkázáni na hledání lékárny či zdravotnického zařízení v okolí, potažmo v neznámém prostředí například během delšího cestování automobilem.

BNG Group se stala hlavním poradenským partnerem tohoto projektu. Díky naší široké síti partnerů a kontaktů jsme zprostředkovali hladký vstup projektu na trh, včetně propojení přímých výrobců s odběratelem. Na neustále rostoucím projektu dále působíme a pomáháme mu ke snížení nákladů a zvýšení efektivnosti.

www.medi-point.cz