Vyhledat
  • bng-group

Vládní podnikatelská mise na Ukrajině za účastni BNG

Praha / Kyjev - Zástupci společnosti BNG Group a BNG Ukraine ve dnech 19. a 20. října 2021 doprovázeli místopředsedu vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Ing. Karla Havlíčka, CSc. na vládní podnikatelské misi na Ukrajině. Mise, kterou organizačně zajistil Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se SNS, se vedle zástupců BNG Group a BNG Ukraine, účastnilo celkem 52 delegátů a 43 subjektů. Tyto subjekty zastupovaly jak státní organizace, banky, pojišťovací ústavy, právní kanceláře, tak také výrobce a manažery nejrůznějších obchodních firem.


"Jelikož se v rámci holdingu BNG Group snažíme rozvíjet a posilovat naše obchodní vztahy s Ukrajinou, byla pro nás tato příležitost velmi důležitá a cenná. Vedle zajímavých informací představujících novinky v ukrajinské legislativě v rámci semináře EGAP jsme měli možnost se napřímo setkat a vést B2B jednání se zástupci vybraných ukrajinských firem," popisuje program vládní mise Jaromír Koudelík, jednatel společnosti BNG Ukraine, který se mise zúčastnil spolu s manažerem zahraničního obchodu v BNG Group Petrem Štěpánkem.

Česko-ukrajinského podnikatelského fóra se vedle místopředsedy vlády ČR a ministra Karla Havlíčka účastnil i jeho ukrajinský protějšek, místopředseda vlády a ministr ekonomiky Olekse Ljubčenko. Za ukrajinskou stranu se B2B jednání zúčastnilo celkem 89 subjektů z řad výrobců, obchodních společností, zástupců zemědělského sektoru a zástupců státních organizací a agentur na podporu regionálního rozvoje.

Zástupci BNG Group i BNG Ukraine měli možnost navázat cenné kontakty se zástupci Velvyslanectví ČR na Ukrajině, ale také se zástupci agentury CzechTrade, která pomáhá českým firmám v rámci podpory vzájemného obchodu. „V rámci B2B jednání jsme potom jednali se zástupci obchodních řetězců, velkoobchodů a distributorů, dále také s výrobci cukrovinek, alkoholických nápojů a pekárenských výrobků a se zástupci důležitého zemědělského sektoru,“ upřesňuje jednání Jaromír Koudelík s tím, že celý průběh vládní mise hodnotí velmi pozitivně a kladně. „Především šlo o navázání nových kontaktů a prohloubení těch stávajících kontaktů, jelikož s ukrajinskými producenty určitou dobu spolupracujeme, například v rámci nákupu surovin pro naše výrobní podniky. Nové kontakty i posílení těch stávajících kontaktů je tak pro nás základ kvalitní spolupráce a vzájemného obchodu. Důležité bylo také vytipovat potenciální odběratele českých výrobků a dodavatelů na český trh,“ dodává Jaromír Koudelík.

Ukrajina je pro Česko 20. nejvýznamnější obchodní partner

Obchodní výměna Česka a Ukrajiny dosáhla v roce 2019 hodnoty bezmála 64 miliard korun. Čeští exportéři vyvezli na Ukrajinu zboží a služby v hodnotě 35,1 miliard. Ukrajinský import do Česka měl hodnotu 28,8 miliard. Kvůli pandemii koronaviru vzájemný obchod v roce 2020 klesl přibližně o 7 procent na 59,3 miliardy korun.


V posledních 18 měsících ukrajinskou ekonomiku výrazně ovlivnila epidemie Covid-19. V roce 2020 poklesl tamní HDP zhruba o 4 procenta. Odložilo se také mnoho podnikatelských příležitostí pro české firmy. Nyní se však očekává opětovný restart ekonomického růstu, což přináší i nové možnosti pro české podniky.


„Celkový obrat obchodu mezi Českou republikou a Ukrajinou narostl v prvních sedmi měsících letošního roku o 40 procent oproti stejnému období v roce 2020. Díky tomu se podařilo dorovnat vzájemnou obchodní bilanci na úroveň před počátkem koronavirové krize. Ukrajinský trh je z dlouhodobého hlediska jedním z nejzajímavějších diverzifikačních trhů pro české exportéry, především proto se hodnota českého exportu od roku 1993 téměř zdesetinásobila,“ vysvětluje místopředseda vlády ČR Ing. Karel Havlíček, CSc.


Ukrajinská vláda v posledních letech zavádí zásadní ekonomické reformy. Harmonizace právních předpisů s pravidly EU napomůže snížit obchodní bariéry. Stát se zaměřil i na postupnou privatizaci státních podniků, redukuje administrativní zátěž pro podnikatele a klade důraz na transparentnost veřejných zakázek.


Na Ukrajině probíhají rekonstrukce rozsáhlé sítě dálnic a modernizace státní železnice, příležitost uplatnit se zde mají podniky z dopravního průmyslu a infrastruktury. Mezi další perspektivní oblast patří digitalizace, české firmy zde mohou navázat spolupráci zejména s ukrajinským státním sektorem. Výstavba závodů na zpracování odpadů a čističek odpadních vod je skvělá šance pro české firmy z vodohospodářského a odpadního průmyslu.


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše