Vyhledat
 • bng-group

Rozšíření aktivit BNG Group

Společnost BNG Group zajišťuje 9 let komplexní služby na poli komunikace výrobců s odběrateli a nastavení synergické strategie mezi svými partnery. Své služby poskytujeme v rámci pěti základních divizí:

 • investiční a Start-up projekty,

 • obchod a outsourcing,

 • účetnictví a finanční poradenství,

 • právní služby a

 • marketingové služby.


Naší snahou je dlouhodobě své služby zdokonalovat a pro svých více než 120 obchodních partnerů tak hledat široké spektrum nejrůznějších služeb. Nově jsme se proto ve vedení BNG Group rozhodli rozšířit naše činnosti hned o několik stěžejních segmentů.

BNG Facility management

Facility management (dále jen „FM“) je multioborová disciplína, která má za cíl zajistit pro vás - naše obchodní partnery kvalitní, nákladově optimální FM služby. Smyslem je zvýšení výkonnosti vašeho „Core Businessu“ a tím celkové profitabilitě vaší společnosti. Zaměřujeme se především na tyto činnosti, ve kterých jsme vám plně k dispozici:

 • integrovaný FM

 • provoz technologií a stavební údržba

 • servis a dodávky technického zařízení budov

 • technická a strojní údržba

 • energetický management a energetické poradenství

 • energeticky úsporné projekty

 • úklid vnitřních a venkovních ploch

 • ostraha osob a majetku

 • DDD (deratizace, dezinfekce a dezinsekce)

Máme na trhu silnou vyjednávací pozici a jsme schopni nabídnout skrze FM dodavatele ve výše uvedených oblastech a standardizovaných služeb s výraznou úsporou nákladů. V případě Vašeho zájmu o některou z těchto oblastí se, prosím, obraťte na našeho FM managera, který má na starost právě business development a řízení strategického rozvoje. Kontakt je pan Petr Skácel, telefonní číslo +420 602 741 093 anebo email pskacel@bng.cz.
BNG Russia

Jak jistě víte, v letošním roce se zástupci BNG Group a naši vybraní obchodní partneři aktivně účastnili v hlavním městě Ruské federace již tradičního mezinárodního potravinářského veletrhu PRODEXPO 2020. Na tomto již tradičním fóru se podařilo navázat spolupráci se zástupci ruských firem i obchodních řetězců a zástupci BNG Group zde aktivně prezentovali 15 českých společností. Vedle toho se zde podařilo domluvit konkrétní spolupráci a kontrakty pro tři české firmy a o dalších se aktivně jedná. Z tohoto důvodu a v návaznosti na fakt, že ruský trh je stále pro české firmy velmi perspektivním exportním trhem, se vedení BNG Group rozhodlo dále a hlouběji budovat obchodní vztahy se zástupci Ruské federace. Byla založena dceřiná společnost BNG Russia, jejíž hlavním cílem je zesílit své vztahy a kontakty mezi oběma zeměmi v rámci obchodu.

V případě zájmu o bližší informace o vzájemné česko-ruské spolupráci a možnostech BNG Russia se, prosím, obraťte na obchodního manažera BNG Russia pana Jaromíra Koudelíka, telefonní číslo +420 703 147 050 anebo email jkoudelik@bng.cz nebo business manažerku BNG Russia paní Elinu Aleksandrovnu Basovu, telefonní číslo +7 (903) 210-99-13 nebo email ebasova@bngru.cz.
BNG Ukraine

Z pohledu perspektivnosti je velmi zajímavým také trh ukrajinský. Proto se na konci června v sídle BNG Group uskutečnilo zajímavé setkání na česko-ukrajinské úrovni. Vedle vedení BNG Group se jednání účastnili dva významní zástupci Ukrajinského velvyslanectví v České republice - pan Valerij Koroma, rada velvyslanectví pro ekonomické otázky a pan Jurij Mansvětov, 1. velvyslancům tajemník pro obchod a ekonomiku. Předmětem jednání bylo navázání úzké ekonomické a obchodní spolupráce. Během tohoto jednání se tak diskutovaly strategické otázky možné spolupráce - vzájemná podpora obchodu, pomoc českým vývozcům směrem na ukrajinský trh, oboustranně výhodný obchod vybraných zemědělských a potravinářských komodit, nabídka zajímavých ukrajinských komodit směrem na český trh a řada dalších otázek. BNG Ukraine tak navázalo spolupráci i se zástupci ukrajinsko-české Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci, která plní důležitou koordinační úlohu v oblasti bilaterální obchodně-ekonomické spolupráce.

V případě zájmu o bližší informace o vzájemné česko-ukrajinské spolupráci a dalších možnostech spolupráce s BNG Ukraine se, prosím, obraťte na obchodního manažera BNG Ukraine pana Geogrije Nikolajeva, telefonní číslo +420 774 082 864 anebo email gnikolajev@bngua.cz.


90 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše