Vyhledat
  • bng-group

Posílení obchodní výměny mezi Ukrajinou a Českem díky BNG Ukraine

Praha / Kyjev – Na konci června se v Praze v sídle akciové společnosti BNG Group konalo zajímavé setkání na česko-ukrajinské úrovni. Vedení společnosti BNG Group přivítalo na jednání dva významné zástupce Ukrajinského velvyslanectví v České republice pana Valerije Koromu, radu velvyslanectví pro ekonomické otázky a pana Jurija Mansvětova, 1. velvyslancova tajemníka pro obchod a ekonomiku. Předmětem jednání, kterého se za společnost BNG zúčastnil její generální ředitel Marek Gomola, obchodní ředitelka Kateřina Býčková a manažeři pro zahraničí Jaromír Koudelík a Petr Štěpánek, bylo navázání úzké obchodní a ekonomické spolupráce.

Během tohoto jednání se diskutovalo hned několik stěžejních otázek - vzájemná podpora obchodu, pomoc českým vývozcům směrem na ukrajinský trh, oboustranně výhodný obchod vybraných zemědělských a potravinářských komodit, nabídka zajímavých ukrajinských komodit směrem na český trh a řada dalších otázek.

Již více než devět let se snažíme pomáhat našim klientům hledat nové příležitosti, jak na domácím, tak také na zahraničních trzích. Podařilo se nám velmi úspěšně navázat spolupráci například s ruskými obchodními partnery, kde jsme v letošním roce prezentovali na mezinárodním obchodním fóru ProdExpo v Moskvě celkem 15 českých společností. Stejný potenciál vidíme i na ukrajinském trhu, kde Češi a české výrobky a komodity mají skvělé jméno a také velký potenciál,“ říká Kateřina Býčková, obchodní a marketingová ředitelka BNG.Foto: Jednání v BNG Group se zúčastnili zástupci Ukrajinského velvyslanectví v České republice pan Valerij Koroma a Jurij Mansvětov (vpravo na fotografii). Foto: BNG Group, a.s.

Ukrajina se stává pro české firmy perspektivním exportním trhem. V roce 2019 pokračoval růst obchodu mezi Ukrajinou a Českou republikou, která zůstává jedním z důležitých hospodářských partnerů Ukrajiny v Evropské unii. V loňském roce se Česká republika stala patnáctým největším obchodním partnerem Ukrajiny. Ukrajina se zase umístila na 22. místě mezi českými zahraničními obchodními partnery.

Podle ukrajinských statistik se zahraniční obchod se zbožím a službami mezi Ukrajinou a Českou republikou v roce 2019 zvýšil o 9,3 % a dosáhl rekordního maxima - 2.238,1 milionů USD. Vývoz ukrajinského zboží a služeb do České republiky vzrostl o 5,4 % na 1 miliardu 13 milionu. USD. Dovoz zboží a služeb z České republiky se zvýšil o 12,7 % na 1 miliardu 225 milionů USD. Záporné saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami v roce 2019 činilo 212,6 milionů USD.

Pomoc odborného týmu a zázemí BNG je nejen v oblasti čistě ekonomická a obchodní, ale řeší se také formálními problémy spojené s obchodem. „Dovoz na Ukrajinu je dlouhodobě složitý, a to nejen z důvodu značného množství formalit, které výrobky z EU musí splňovat, ale také proto, že zboží je nutné nejen dopravit na místo určení na Ukrajině, ale také jej mít řádně pojištěné a splnil relativně velké množství přísných legislativních překážek,“ vyjmenovává úskalí obchodní výměny s Ukrajinou Petr Štěpánek, obchodní manažer BNG pro zahraničí.

Důležitou koordinační úlohu v oblasti bilaterální obchodně-ekonomické spolupráce vykonává mezivládní ukrajinsko-česká Smíšená komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci. Poslední (osmé) zasedání Komise se uskutečnilo ve dnech 11. až 12. června 2018 v Praze. „Velmi rádi bychom se zapojili do těchto jednání a máme v plánu také uspořádat česko-ukrajinskou konferenci, kde bychom rádi prezentovali a představili zástupce výrobních a obchodních podniků z České republiky pro ukrajinské obchodníky a firmy. Uvidíme, zda to situace ohledně covidu dovolí, pracujeme i s myšlenkou případné online konference,“ dodává Petr Štěpánek.
BNG má v plánu v nejbližších dnech založit dceřinou společnost BNG Ukraine, která bude mít za cíl, aby obchodním partnerům z Česka a Slovenska pomáhala se vstupem na ukrajinský trh. „Výrobcům z Ukrajiny pomůžeme se zajištěním logistiky, vyřízením celních formalit a certifikátů potřebných pro vstup na trhu EU. Na základě doporučení Ukrajinského velvyslanectví v České republice jsme navázali kontakt s Ukrajinskou agrární konfederací a jejími partnery jako je například Agroservis Koliba, která má zkušenosti s vývozem potravin, navíc sama konfederace se zabývá zpracovatelskou činností,“ upřesňuje další kroky BNG její obchodní manažer pro zahraničí Jaromír Koudelík. Vedle spolupráce s Ukrajinskou agrární konfederací se podařilo navázat spolupráci s USPP (Ukrajinský svaz průmyslníků a podnikatelů), který sdružuje více než 40 tisíc členů ze všech oborů. „Prvotním cílem je na základě poptávky našich partnerů po komoditách, oslovit a vybrat výrobce, kteří splňují naše požadavky a připravit s nimi online konferenci s cílem navázat kontakty, poznat se a upřesnit si vzájemně požadavky na objemy, balení, kvalitu a dodávky“ uzavírá Koudelík.

195 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše