Vyhledat
  • bng-group

BNG Group získala prestižní titul Podnik podporující zdraví 1. stupně

Praha – Skvělého uznání se dostalo společnosti BNG Group v oblasti podpory zdraví zaměstnanců a podpory zdraví na pracovišti. Státní zdravotní ústav, který zastřešuje projekt Podnik podporující zdraví pod záštitou hlavního hygienika ČR, udělil společnosti BNG Group titul Podnik podporující zdraví 1. stupně, a to na dobu 3 let.


Jsem velmi rád, že se nám díky vstřícné personální politice a nemalým finančním investicím do našich zaměstnanců, podařilo tento prestižní titul získat. Je to odměna za práci všech našich lidí, kteří jsou si vědomi toho, že se BNG jako žádaný zaměstnavatel o své zaměstnance stará a to nejen v oblasti ochrany zdraví při práci, ale také v oblasti mimopracovních a volnočasových aktivit,“ říká Marek Gomola, generální ředitel BNG Group.Projekt Podnik podporující zdraví je soutěž, kterou organizuje Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Záštitu celého projektu převzal hlavní hygienik ČR, který každoročně vyhlašuje vítěze této soutěže a předává jim také diplom a ocenění v podobě skleněné sošky. Soutěž je v Česku vyhlašována již od roku 2005 a jejím hlavním cílem je ocenit ty podniky a firmy, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců.


V rámci této soutěže je každý podnik, který se do ní přihlásí hodnocen jednak podle výsledků hodnotícího dotazníku, ale především předložením kompletně zpracovaného projektu podpory zdraví na daném pracovišti. Hlavní důraz je pak vždy kladen také na informace získané během osobního auditu na daném pracovišti, kdy min. 3-členný tým odborníků ze Státního zdravotního ústavu navštíví daného zaměstnavatele a pracoviště a informace z předkládaného soutěžního projektu na místě validuje.


Výhod podpory zdraví na pracovišti je hned několik. Mezi ty hlavní patří nejen spokojení zaměstnanci, ale i dobře fungující firma, spokojení obchodní partneři a řada dalších benefitů. Je totiž zřejmé, že zdraví a spokojení zaměstnanci odvádějí kvalitnější pracovní výkony, zlepšují se vztahy nejen na pracovišti, ale také s externími klienty a našimi partnery,“ dodává generální ředitel Gomola.


BNG Group je oprávněna na svých oficiálních materiálech (dopisech, propagačních materiálech, webových stránkách apod.) používat logo Podniku podporujícího zdraví.


Bližší informace o tomto zajímavém projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu na www.podnikpodporujicizdravi.cz.


Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR spojené s právem používat titul Podnik podporující zdraví roku 2020 1. stupně pro společnost BNG Group, a.s. ke stažení zde:

PPZ BNG
.pdf
Download PDF • 599KB

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše