Vyhledat
  • BNG Group

BNG Group nově nabízí spolupráci i v oblasti palet


Akciová společnost BNG Group zajišťuje téměř 9 let komplexní služby na poli komunikace výrobců s odběrateli a nastavení synergické strategie mezi svými partnery. Své služby poskytuje v rámci čtyř základních divizí: investiční projekty, obchodní poradenství, komplexní marketingové řešení a účetní a daňové poradenství. „Mezi ty stěžejní činnosti, které pro naše klienty poskytujeme patří hledání nových obchodních příležitostí a možností expanze, řešení veškerých obchodních výzev a dosahování těch nejlepších výsledků v oblasti prodejů a efektivního růstu,“ říká Kateřina Býčková, obchodní a marketingová ředitelka BNG Group a dodává, že mezi další činnosti patří například komplexní zajištění marketingových kampaní či služeb ekonomického charakteru.


Portfolio BNG Group skýtá více než stovku smluvních partnerů z oblasti potravinářské i nepotravinářské výroby a 9 vlastních investičních vstupů s podílovým vlastnictvím, které sídlí nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Německu, Polsku a řadě dalších zemí Evropy. „Jelikož se v rámci BNG Group snažíme nabízet komplexní řešení a komplexní služby, nově jsme navázali úzkou spolupráci se společností HERUS, která se již 25 let zabývá profesionálním a kvalitním servisem v paletovém hospodářství,“ informuje Kateřina Býčková.


Hlavním polem působnosti společnosti HERUS je kompletní paletový servis, kdy se snaží řešit problémy s paletami s cílem, aby pro zákazníky nebyla paleta obtěžující věcí, ale naopak pomocníkem, který jim šetří peníze a nemají s nimi žádné zbytečné problém ani vícenáklady. „Naše společnost všem svým partnerům v oblasti paletového hospodářství nabízí kompletní servis, podložený všemi potřebnými legislativními požadavky a licencemi. Vlastníme licenci UIC[1] a také EPAL[2], stejně jako máme zajištěny autorizované společnosti na nakládání s odpady,“ říká Robert Háp, jednatel společnosti HERUS s tím, že v dnešní době náročné na dodržování legislativy tak nabízí jejich partnerům naprosté právní bezpečí. „Razíme u nás ve firmě teorii, že každá společnost má řešit to co umí a nemá ztrácet peníze, lidskou práci a čas na věcech, které jejich byznys pouze komplikují,“ upřesňuje jednatel Robert Háp a dodává: „V neposlední řadě klademe důraz na poradenství a vzdělávání zákazníků a také na oblast ekologie. Pomáháme v dnešní, na ekologii velmi náročné, době hledat řešení, která jsou v oboru palet ekologická, ale také stále ještě ekonomická.“


BNG Group našla kvalitního partnera, na kterého se může spolehnout a nabídnout tak jeho služby i svému portfoliu klientů. „Jsem velmi ráda, že společnost HERUS dokáže našim zákazníkům pomoci s celým paletovým hospodářstvím. Ať již v oblasti třídění vrácených palet, jejich přebírkou, případně i následnou opravou, nebo také řešit paletová konta, zejména často komplikované stahování palet z řetězců a řadu dalších činností,“ vyjmenovává ty hlavní výhody spolupráce Kateřina Býčková s tím, že spolupráce bude rozšířena také o činnosti tzv. DDD služeb, tj. deratizace, dezinfekce a dezinsekce. „Jde o segment činností, které spadají také do našeho portfolia a bývají často podceňovány. Proto bude spolupráce rozšířena i o tento segment, který je nedílnou součástí BNG Group a to ve formě spolupráce s naší dceřinou společností BNG DDD,“ uzavírá ředitelka Býčková.


Bližší informace o společnosti HERUS jsou k dispozici také na jejich webových stránkách, které jsou dostupné zde: https://www.herus-palety.cz/.


Základní přehled nabízených služeb:
V Praze dne 7. 2. 2020

[1] UIC = Mezinárodní unie železnic


[2] EPAL = European Pallet Association57 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše